OSP KSRG Zbytowa

GALERIA ZDJĘĆ WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI OSP W ZBYTOWEJ:

 

GBA 2.2/25 Star 1142/ SHL 519[D]59

Star 1142 to średni samochód ratowniczo-gaśniczy należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytowej. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 2200 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 220 litrów oraz autopompę o wydajności 2500 litrów na minutę.

Na jego wyposażeniu znajdują się:

-zestaw kombi ratownictwa drogowego Lukas (nożyco-rozpierak, rozpieracz kolumnowy, obcinak do pedałów wraz z pompą ręczną)

-kliny stabilizujące

-łańcuchy

-aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z maskami i czujnikami bezruchu

– piła do cięcia stali i betonu

– piły do cięcia drewna

– sorbent

– odcinki W-52 i W-75

– węże ssawne W-75

-stojak hydranowy

-klucz hydrantowy

– prądownice wodne

– prądownica pianowa

– linie szybkiego natarcia

– rozdzielacz

– smok ssawny

– wentylator oddymiający

– motopompa pływająca

-motopompa szlamowa

-gaśnica proszkowa

-lampy ostrzegawcze

– tłumice

– łopaty

-miotły

-widły

-agregat prądotwórczy

-najaśnice

-przedłużacz

-sito kominowe

-koło ratunkowe

-kamizelka ratownicza

– zestaw PSP R-1 (AED+PLECAK+SZYNY KRAMERA+DESKA)

– pachołki ostrzegawcze

– taśma ostrzegawcza

– sprzęt burzący

-radiostacja przewoźna

-radiostacje nasobne

-latarki

-drabina DW10

-drabina słupkowa

-mostki przejazdowe

-maszt oświetleniowy

-liny holownicze

-bosak

Sygnalizacja ostrzegawcza:

-lampy pojedyncze stroboskopowe Elektra

-lampa pojedyncza stroboskopowa Gamet

-lampy kierunkowe LED (?)

-lampy kierunkowe pulsacyjne Wesem

– generator sygnałów ostrzegawczych ZURA ps100/24

-głośnik Elektra

– trąby pneumatyczne

GBA 2.5/16 Star 244/ JZS 519[D]58*

Star 244 jest średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytowej. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę.

Na jego wyposażeniu znajdują się:

– piła do cięcia stali i betonu

– piły do cięcia drewna

– odcinki W-52 i W-75

– węże ssawne W-75, W-110

-stojak hydranowy

-klucz hydrantowy

– prądownice wodne

– linia szybkiego natarcia

– rozdzielacz

-smok ssawny

-kurtyna wodna

-siodełko wężowe

-pływak

-zbieracz

– motopompa pływająca

– tłumice

– łopaty

-miotły

-widły

-agregat prądotwórczy

-najaśnica

-przedłużacz

-apteczka K-10

– pachołki ostrzegawcze

– taśma ostrzegawcza

– sprzęt burzący

-radiostacja przewoźna

-radiostacje nasobne

-latarki

-linka ratownicza

-gaśnica proszkowa

-drabina nasadkowa

-drabina słupkowa

-mostki przejazdowe

-lanca gaśnicza

-działko wodno-pianowe

-liny holownicze

-liny stalowe

Sygnalizacja ostrzegawcza:

-lampy pojedyncze stroboskopowe Gamet

-lampy kierunkowe LED (?)

-lampy kierunkowe pulsacyjne Wesem

-generator sygnałów ostrzegawczych Horn Elektronik

-głośniki Horn Elektronik

-sygnał klaskonowy Belma

– trąby pneumatyczne

*wycofany z podziału- zastąpiony przez GCBA MAN

 

 

Przyczepka ratownictwa wodnego/oświetleniowa 519[D]P?

Przyczepka z wyposażeniem ratownictwa wodnego jak i również ze sprzętem oświetleniowym należąca do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytowej.

Na jej wyposażeniu znajdują się:

-agregat prądotwórczy

-stojaki pod najaśnice

-najaśnice

-przedłużacze

-przełączniki

-puszki rozgałęziające

-lampy przenośne

-rura do odprowadzania spalin

******

-ponton

-wiosła

-kapoki

Stan jednostki na dzień: 06.VI.2015