OSP Goszcz

GALERIA ZDJĘĆ WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI OSP W GOSZCZU

GBA 3/16 Renault G230/ Camiva 517[D]66

Renault G230 jest średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczu. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 60 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę.

Na jego wyposażeniu znajdują się:

-piły do cięcia drewna

-odcinki tłoczne W-25, W-52, W-75

-węże ssawne W-52, W-75, W-110,

-przełączniki wężowe W110/W-75, W-75/W-52

-siodełka wężowe

-linia szybkiego natarcia

-prądownice wodne

-prądownica pianowe

-rozdzielacz kulowy

-zasycacz liniowy

-smoki ssawne

-pływak

-mostki przejazdowe

-motopompa pływająca

-motopompa szlamowa

-stojak hydrantowy

-klucze hydrantowe

-agregat prądotwórczy

-najaśnica

-sprzęt burzący

-zestaw PSP R1 (torba+deska)

-aparaty ochrony dróg oddechowych Fenzy

-strój pszczelarski

-opryskiwacz spalinowy

-pachołki ostrzegawcze

-taśma ostrzegawcza

-radiostacja przewoźna

-radiostacje nasobne

-latarki

-linka ratownicza

-gaśnica proszkowa

-sorbent

-drabina aluminiowa

-tłumice

-łopaty

-miotły

Sygnalizacja ostrzegawcza:

-belka ostrzegawcza Strobos

-lampy kierunkowe LED Strobos

-generator sygnałów ostrzegawczych Strobos STBS 150

-głośnik Strobos

-trąby pneumatyczne

Stan jednostki na dzień: 30.V.2017