Zawody pożarnicze gminy Oleśnica

Sobotnim popołudniem, na boisku sportowym w Sokołowicach, rywalizację pomiędzy sobą stoczyło 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oleśnica. W ramach gminnych zawodów sportowo- pożarniczych na przeciwko siebie stanęły reprezentacje z Ligoty Małej, Ligoty Polskiej, Sokołowic, Smolnej i Wszechświętego.

Drużyny Strażaków zmierzyły się ze sobą w dwóch konkurencjach- sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. W obu przypadkach wszystkie jednostki, z mniejszymi bądź większymi problemami, ukończyły bieg.

Po pierwszej konkurencji jakim była sztafeta, tabela wyników prezentowała się następująco:

miejsce 1.- OSP Ligota Mała

miejsce 2.- OSP Sokołowice

miejsce 3.- OSP Wszechświęte

miejsce 4.- OSP Ligota Polska

miejsce 5.- OSP Smolna

Jako ciekawostkę można dodać, iż w biegu tym największy problem stworzyła przeszkoda, którą był…. kilkudziesięciocentymetrowy płotek. Ponad połowa  zawodników nie zdołała przeskoczyć go bez wywrócenia.

W trakcie tzw. bojówki najlepiej zaprezentowali się Druhowie z Wszechświętego. Wynik tego ćwiczenia prezentował się jak poniżej:

miejsce 1.- OSP Wszechświęte

miejsce 2.- OSP Ligota Mała

miejsce 3.- OSP Ligota Polska

miejsce 4.- OSP Sokołowice

miejsce 5.- OSP Smolna

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy. Jej dowódcą został bryg. Robert Gąsior- dowódca oleśnickiej Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej. Swoją obecnością zaszczycił również zastępca Komendanta Powiatowego- bryg. Andrzej Fischer, który wraz z wójtem Marcinem Kasiną wręczył drużynom pamiątkowe puchary i statuetki.

Klasyfikacja końcowa:

miejsce 1.- OSP Ligota Mała

miejsce 2.- OSP Wszechświęte

miejsce 3.- OSP Sokołowice

miejsce 4.- OSP Ligota Polska

miejsce 5.- OSP Smolna

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.