System PRM powiatu oleśnickiego w liczbach [STATYSTYKA]

Za nami rok 2022. Początek każdego nowego roku jest okresem podsumowań i analiz. Kierownictwo Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy przedstawiło dane statystyczne dotyczące działalności zespołów funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, z uwzględnieniem podziału na działające w powiecie podstacje. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, podjęły 7 902 zlecenia wyjazdów do zdarzeń.

Na liczbę blisko 8 tysięcy wyjazdów, składają się zlecenia realizowane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego stacjonujące w:

  • Oleśnicy – 5 000 wyjazdów | Zespół (S) D01 09, Zespół (P) D01 18,
  • Sycowie – 1 533 wyjazdy | Zespół (P) D01 22,
  • Twardogórze – 1 369 wyjazdów | Zespół (P) D01 20.

Niestety, blisko 80% wszystkich obsługiwanych wyjazdów, były zdarzeniami, które nie stanowiły nagłego i  bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Tacy pacjenci w pierwszej kolejności powinni zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania pomocy lekarza POZ. Bezmyślne i nagminne wzywanie Pogotowia Ratunkowego do błahych zgłoszeń, często wraz z towarzyszącym okłamywaniem Dyspozytora Medycznego przyjmującego zgłoszenie, wiąże się z zajęciem i brakiem dostępności ZRM w momencie, gdy pomocy medycznej wymagać może osoba w stanie nagłego zagrożenia życia.

Kolejne statystki z naszego powiatu. Być może pozwolą na chwilę refleksji wszystkim, którzy bez chwili zastanowienia często rzucają bezpodstawne oskarżenia dotyczące braku wolnych zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu oleśnickiego. To zatrważająca liczba. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest wiele:
– wzywający okłamuje operatora numeru alarmowego w zakresie występowania objawów
– przyczyny socjalne (samotność, brak środków finansowych)
– wygoda („płacę podatki to mi się należy”)
– brak podstawowej wiedzy w zakresie opieki medycznej jaka przysługuje pacjentowi (Poradnia Lekarza Rodzinnego, poradnie specjalistyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) – informuje Pogotowie Ratunkowe w Oleśnicy.

Pamiętajmy!
Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym wzywając Zespół Ratownictwa Medycznego u pacjenta powinny występować poniższe stany:
1. Bezpośredniego zagrożenia życia.
2. Sytuacji nagłej, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.
Jakie to sytuacje?
– utrata przytomności
– zaburzenia świadomości
– drgawki
– nagły, ostry ból w klatce piersiowej
– zaburzenia rytmu serca
– nasilona duszność
– nagły ostry ból brzucha
– uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
– masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
– masywny krwotok z dróg rodnych
– gwałtownie postępujący poród
– ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzę
– zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami
– rozległe oparzenia
– udar cieplny
– wyziębienie organizmu
– porażenie prądem
– podtopienie lub utonięcie
– agresja spowodowana chorobą psychiczną
– próba samobójcza
– upadek z dużej wysokości
– rozległa rana będąca efektem urazu
– urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania. W pierwszej kolejności zgłoszenia z numeru alarmowego 999 przyjmuje Dyspozytornia Medyczna we Wrocławiu, która podlega Wojewodzie Dolnośląskiemu. W przypadku dużego obciążenia linii alarmowej połączenie jest przekierowywane do kolejnej wolnej Dyspozytorni Medycznej.

PAMIĘTAJMY
WZYWAJMY ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ODPOWIEDZIALNIE. WTEDY MAMY WIEKSZĄ SZANSĘ SKUTECZNIE RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE.

źród. Pogotowie Ratunkowe Oleśnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.