OSP KSRG Twardogóra

GALERIA ZDJĘĆ WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI OSP W TWARDOGÓRZE:

 

GBA 1.8/16 Volvo FL6/Saxon 519[D]61

Volvo FL6 to średni samochód ratowniczo-gasniczy należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemnosci 1800 litrów, zbiornik srodka pianotwóczego o pojemnosci 180 litrów oraz autopompę o wydajnosci 1600 litrów na minutę.

Na jego wyposażeniu znajdują się:

– piła do cięcia drewna

– motopompa szlamowa

– motopompa pływająca

– agregat prądotwórczy

– zasysacz liniowy

– stojak hydrantowy

– odcinki W-52 i W-75

– prądownice wodne

– prądownice pianowe

– wytwornica pianowa

– rozdzielacz

– linia szybkiego natarcia

– sorbent

– srodek do neutralizacji substancji ropopochodnych

– torba PSP R-1

– pachołki ostrzegawcze

– drabina DW-10

– drabina Angus Sacol 13m

– drabina aluminiowa

– węże ssawne W-75

– miotły

– tłumice

– łopaty

Sygnalizacja ostrzegawcza:

– belka zespolona Gamet

– lampy kierunkowe LED (?)

– lampy kierunkowe LED Flux LED

– lampy kierunkowe (tył) Welsem

– generator sygnałów ostrzegawczych HSGPM 513

– trąby pneumatyczne

 

GCBA 4/32 Mercedes Atego/MotoTruck 519[D]65

Mercedes Atego jest ciężkim samochodem ratowniczo-gasniczym należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 4 tysięcy litrów, zbiornik srodka pianotwórczego o pojemności 400 litrów oraz autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę.

Na jego wyposażeniu znajdują się:

– ciężki zestaw ratownictwa drogowego Lukas

– wspornik progowy

– piły do cięcia stali i betonu

– piły do cięcia drewna

– sorbent

– odcinki W-52 i W-75

– węże ssawne W-110 i W-75

– stojak hydranowy

– prądownice wodne

– prądownice pianowe

– wytwornica pianowa

– linia szybkiego natarcia

– rozdzielacz

– smok ssawny

– wentylator oddymiający

– motopompa pływająca

– motopompa szlamowa

– tłumice

– łopaty

– miotły

– agregat prądotwórczy

– zestaw PSP R-1 (TORBA+DESKA)

– pachołki ostrzegawcze

– tasma ostrzegawcza

– sprzęt burzący

– liny stalowe

– drabina aluminiowa

– radiostacje przewoźne

Sygnalizacja ostrzegawcza:

– belka LED Elektra

– lampy kierunkowe LED Gamet

– lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra

– generator sygnałów ostrzegawczych ZURA 1120

– trąby pneumatyczne

 

SH 18 Star 200/ Bumar Koszalin 519[D]67*

Star 200 to podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18 metrów należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze.

*wycofany z podziału bojowego

Sygnalizacja ostrzegawcza:

– 3X lampy pojedyncze obrotowe Elektra

– generator sygnałów ostrzegawczych Horn Elektronik

Stan jednostki na dzień: 11.IV.2015