OSP KSRG Ligota Mała

GALERIA ZDJĘĆ WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI OSP W LIGOCIE MAŁEJ

 

GBA 2.5/16 Star 244/ JZS 519[D]46*

Star 244 to średni samochód ratowniczo-gaśniczy należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Małej. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę.

Na jego wyposażeniu znajdują się:

-piła do cięcia stali i betonu

-piła do cięcia drewna

-wentylator osiowy

-aparaty ochrony dróg oddechowych Fenzy

-odcinki W-25, W-52, W-75 i W-110

-węże ssawne W-52, W-75

-stojak hydrantowy

-klucz hydrantowy

-prądownice wodne

-prądownice pianowe

-wytwornica pianowa

-linia szybkiego natarcia

-rozdzielacz

-smok ssawny

-pływak

-motopompa pływająca

-tłumice

-łopaty

-miotły

-bosak

-agregat prądotwórczy

-najaśnica

-przedłużacz

-zestaw PSP R1 (torba+deska+szyny kramera)

-ciężki zestaw ratownictwa technicznego Lukas eDraulic (nożyce+rozpieracz)

-pachołki ostrzegawcze

-taśma ostrzegawcza

-sorbent

-sprzęt burzący

-radiostacja przewoźna

-radiostacje nasobne

-latarki

-linka ratownicza

-gaśnica proszkowa

-drabina aluminiowa

-drabina słupkowa

-mostki przejazdowe

-liny holownicze

-liny stalowe

Sygnalizacja ostrzegawcza:

-lampy pojedyncze stroboskopowe Elektra

-lampy kierunkowe LED (?)

-generator sygnałów ostrzegawczych Horn Elektronik

-głośniki Horn Elektronik

-sygnał klaskonowy Belma

– trąby pneumatyczne

 *przekazany do OSP Sokołowice

Stan jednostki na dzień: 31.X.2015