Jeszcze bezpieczniej w powiecie oleśnickim – Strażacy doposażeni

W powiecie oleśnickim zrealizowany został kolejny ważny projekt podnoszący bezpieczeństwo. Tym razem do Strażaków z OSP w Sokołowicach trafił sprzęt ratowniczy, który pozwoli skuteczniej udzielać pomocy potrzebującym w przypadku wypadków, anomalii pogodowych czy innych zdarzeń. Było to możliwe dzięki grantowi przekazanemu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W ramach realizowanego projektu jednostka OSP w Sokołowicach została doposażona w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego wraz z drobnym sprzętem wspomagającym. Ponadto Druhowie pozyskali środki na zakup elektroniki i pomocy naukowych do organizacji szkoleń z pierwszej pomocy a także podnoszenia własnych kwalifikacji. Inwestycja jest o tyle strategiczna dla mieszkańców zarówno gminy wiejskiej Oleśnica, jak i miasta Oleśnica, gdyż to właśnie ta jednostka jest najbliższa OSP działającą przy mieście, a w swojej ścisłej bliskości posiada między innymi liczne trasy o dużym natężeniu ruchu – np. S8, DK25 czy Wschodnia Obwodnica Oleśnicy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

źród. OSP Sokołowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.